Thành tích đạt được

HODECO - Nhận giải thưởng "Ngọn Hải Đăng"

Ngày 15/2/2008 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định số 804/QĐ-UB v/v tặng giải thưởng “Ngọn Hải Đăng” năm 2007...

Đọc Thêm