Công ty con và các xí nghiệp trực thuộc

2013-12-15 02:06

Các Công ty con - Công ty liên kết và Xí nghiệp trực thuộc HODECO gồm:

 

Các Công ty con - Công ty liên kết và Xí nghiệp trực thuộc


>> 02 Công ty con:

1. Công ty cổ phần Bê Tông và Xây Lắp Hodeco

 - Địa chỉ:       Số 199 đường 3/2 phường 12 TP.Vũng Tàu.

 - Điện thoại:  0254 3523 407 - 0254 3622 936 

Ngành nghề kinh doanh:

 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị, khu công nghiệp, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp…

 - Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vận tải hóa, Cho thuê các loại bơm bê tông và xe vận chuyển bê tông…Sản xuất , kinh doanh vật liệu xây dựng.

 - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.

 - Tỷ lệ % Hodeco nắm giữ: 60%.

2. Công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hodeco.

 - Địa chỉSố 37, Huỳnh Khương An, P.3, TP.Vũng Tàu

 - Điện thoại:  0254 3856 646
 - Website : www.crhodeco.com

Ngành nghề kinh doanh:

 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị, khu công nghiệp, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp…

 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, mua nhà, công trình xây dùng để bán, cho thuê, đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng…

 - Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng

 - Tỷ lệ % Hodeco nắm giữ: 51%

>> 01 Công ty liên kết:

 

1. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HODECO

 - Địa chỉSố 203 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu

 - Điện thoại:  0254  3853 518
 - Website : www.hodecoincon.com.vn

Ngành nghề kinh doanh:

 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng nhà ở khu dân cư đô thị, khu công nghiệp, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp…

 - Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vận tải hóa, Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng….

 - Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng

 - Tỷ lệ % Hodeco nắm giữ: 35%

>> 01 Xí nghiệp trực thuộc:

 

1. Xí nghiệp Dịch vụ du lịch

 - Địa chỉ: Tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP.Vũng Tàu

 - Điện thoại:  0254 3522 370
 - Fax: 0254 3811 095
 - Email: xinghiepdichvudulich@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh:

 - Chuyên tổ chức, thực hiện các chương trình du lịch trong và ngoài nước; dịch vụ vận chuyển du lịch, đặt phòng khách sạn,...

 - Quản lý và dịch vụ nhà chung cư, công viên nước.