Những thành tích đạt được từ năm 2000 - 2008

2009-12-15 08:34

Trải qua một quá trình phấn đấu kiên trì, Công ty đã tự khẳng định, đứng vững và phát triển. Ý chí quyết tâm cao của toàn thể Cán bộ CNV và Ban lãnh đạo Công ty đã được đáp lại bằng những thành quả sau:

>> Năm 1991-2000 :

Công ty đã được Bộ Xây dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác Quản lý & Phát triển nhà giai đoạn 1991-2000.

>> Năm 2002 :

Đạt danh hiệu lao động tập thể lao động xuất sắc, tiêu biểu trong các đơn vị kinh tế tư nhân của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng bằng khen .

>> Năm 2003 :

Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, được UBND tỉnh BR-VT tang bằng khen.

Đạt giải khuyến khích Giải thưởng Ngọn Hải Đăng Tỉnh BR-VT năm 2003 .

Năm 2004

Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hòan thành nhiệm vụ kế họach năm 2004, được Bộ Xây Dựng tặng bằng khen .

Đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hòan thành nghĩa vụ nộp thuế năm 2004, được UBD Tỉnh BR-VT tặng bằng khen .

Được phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam tặng bằng khen v/v Góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2004

>> Năm 2005 :

Được UBND Tỉnh BR-VT tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc năm 2005 .

Đạt Giải thưởng Ngọn Hải Đăng Tỉnh BR-VT năm 2005 .

Đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tiêu biểu của Tỉnh BR-VT trong cuộc vận động xây dựng quỹ “Tình nghĩa, tình thương”, “ngày vì người nghèo. Đã được UBND tỉnh BR-VT tặng bằng khen .

>> Năm 2006 :

Được Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen .

>> Năm 2007 :

 

Nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Đạt giải thưởng ngọn Hải Đăng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Bằng khen đơn vị xuất sắc 5 năm tham gia giải thưởng Ngọn Hải Đăng của UBNDTỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

>> Năm 2008 :

Được Chủ tịch nước tặng Huận chương lao động hạng III do có nhiều thành tích từ năm 2002 - 2007