Lịch sử hình thành và phát triển

2015-12-15 01:16


Lịch sử hình thành và phát triển của HODECO qua các mốc quan trọng
>> Ngày 29/10/1990: >> Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu tiền thân là doanh nghiệp nhà nước – Công ty Phát triển Nhà được thành lập theo Quyết định số 262/QĐ - UB ngày 29/05/1990 của Uy Ban Nhân Dân Đặc Khu - Vũng Tàu - Côn Đảo.

UBND Đặc Khu - Vũng Tàu - Côn Đảo có quyết định số 450/QĐ - UB về việc sát nhập Xí Nghiệp Dịch Vụ Nhà đất Và Xí Nghiệp Xây Dựng Nhà thuộc Sở Xây Dựng Đặc Khu - Vũng Tàu - Côn Đảo vào Công Ty Phát Triển Nhà.

>> Ngày 03/12/1997:

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định số 17/QĐ-UBT về việc thành lập lại Doanh Nghiệp Công Ty Phát Triển Nhà Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (theo quyết định 388 của Chính Phủ).

>> Ngày 26/09/2001:

Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 1274/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp Công Ty Phát Triển Nhà Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu.

>> Năm 2005:  

Hoàn thành chung cư đầu tiên của Vũng Tàu cao 15 tầng.

>> Tháng 3/2007:

Tăng vốn điều lệ lên 81 tỷ đồng.

>> Ngày 08/10/2007:

Niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, hoàn thành tòa nhà văn phòng chung cư 21 tầng , cao nhất TP Vũng Tàu (tính đến hết năm 2011).

>> Năm 2008:

Nhận huân chương lao động hạng III do Chủ tịch nước tặng do có nhiều thành tích từ năm 2002 - 2007.

>> Năm 2009:

Ông Đoàn Hữu Thuận nhận huân chương lao động hạng III, răng vốn điều lệ lên 108 tỷ đồng.

>> Tháng 04/2010:

Tăng vốn điều lệ lên 154 tỷ đồng.

>> Tháng 06/2010:

Tăng vốn điều lệ lên đến 200 tỷ đồng.

>> Tháng 05/2011:

Tăng vốn điều lệ lên gần 239 tỷ đồng.

>> Năm 2012:

Tăng vốn điều lệ lên hơn 274 tỷ đồng.

>> Năm 2013: 

Công ty đón nhận huân chương lao động hạng 2, các Ông Phan Văn Minh - P.Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh, Ông Trần Quốc Tạo - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc dự án đồng thời được vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng III.

>> Tháng 12/2014:

Tăng vốn điều lệ lên đến 411 tỷ đồng.

>> Năm 2016 :

Tăng vốn điều lệ lên đến 450 tỷ đồng.

>> Tháng 06/2018 :

Tăng vốn điều lệ lên đến 504 tỷ đồng.