Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu

2015-12-15 01:59

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu:

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty


>>  Kinh doanh nhà; Đầu tư xây dựng, kinh doanh cầu cảng

>>  Quản lý vận hành nhà chung cư; Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Môi giới bất động sản, định giá bất động sản

>>  Kinh doanh vật liệu xây dựng

>>  Kinh doanh các dịch vụ du lịch

>>  Xây dựng và phát triển nhà ở khu dân cư đô thị, khu công nghiệp; Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông;

>>  Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa

>>  Sửa chữa và bảo dưỡng thang máy