Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu cần tuyển 01 Kỹ sư chuyên ngành quản lý đất đai ...

Đọc Thêm

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG

Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu cần tuyển 01 kỹ sư xây dựng...

Đọc Thêm

Tuyển dụng chuyên viên Pháp lý - IR

HODECO cần tuyển chuyên viên pháp lý - IR...

Đọc Thêm

Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Quốc Tiến

HODECO chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Quốc Tiến - nhân viên phòng HC-NS công ty kể từ ngày 01/03/2021...

Đọc Thêm

Tuyển dụng nhân viên tổng hợp

HODECO cần tuyển Nhân viên tổng hợp......

Đọc Thêm

Tuyển dụng Digital Marketing

Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu cần tuyển 01 nhân viên Digital Marketing như sau...

Đọc Thêm

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

HODECO cần tuyển nhân viên kinh doanh ......

Đọc Thêm

Tuyển dụng kỹ sư quản lý đất đai

Tuyển dụng 01 kỹ sư quản lý đất đai ...

Đọc Thêm