Thông tin giao dịch qua các ngân hàng

2015-12-15 02:10

Để tiện cho khách hàng giao dịch với công ty qua ngân hàng. Công ty cung cấp một số thông tin về các tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng chi nhánh tại Tp.Vũng Tàu như sau:

STT

NGÂN HÀNG

SỐ TÀI KHOẢN

    1

 NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

CN Tp.Vũng Tàu

  008.1.000.33843.2

    2

 NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam

CN Tp.Vũng Tàu

  760.10.0000.2001.7

    3

 NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam

CN Phú Mỹ

  762.10.0002.5622.3

   4

 NH TMCP Công thương Việt Nam

CN Tp.Vũng Tàu

  102 01 0000 344733

   5

 NH TMCP Quốc tế Việt Nam

CN Tp.Vũng Tàu

  622 7040 6002 1035

   6

 NH TMCP Á Châu

CN Tp.Vũng Tàu

  1358 6519

   7

 NH TMCP An Bình

CN Tp.Vũng Tàu

  4 211 3000.V0.00092

   8

 NH Liên Doanh Việt Nga

CN Tp.Vũng Tàu

  2009 1 000 0000 111

   9

 Ngân hàng Phát triển Việt Nam

CN Tp.Vũng Tàu

  421111.00.000080