ECOTOWN PHÚ MỸ

2017-11-12 07:56:45

Dự án với tổng diện tích 63.134,5 m2 tại Thị trấn Phú Mỹ.

Dự án với tổng diện tích 63.134,5 m2 tại Thị trấn Phú Mỹ.

Phát triển : 208 nền, 154 nhà liền kế.

Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 126,6 tỷ đồng

Dự án đã thông qua quy hoạch 1/500, chuẩn bị đầu tư.