Khu nhà ở, khách sạn HODECO Seavillage

2015-12-16 10:07:54

Minh họa tổng thể dự án

 
Công ty đang phối hợp với Công ty thiết kế Stoa, thiết kế lại dự án với mong muốn đưa dự án HODECO Seavillage trở thành một điểm nhấn trong khu vực.
 

  • Diện tích : 4,74 ha
  • Tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến: 153,5 tỷ

 

Minh họa phối cảnh dự án

Dự án đang chuẩn bị đầu tư.