HODECO - Nhận giải thưởng "Ngọn Hải Đăng"

2008-02-16 22:43

Ngày 15/2/2008, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định số 804/QĐ-UB v/v tặng giải thưởng “Ngọn Hải Đăng” năm 2007. Đây là giải thưởng dành cho các Doanh nhiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Toàn tỉnh có 10 Doanh nhiệp được trao tặng giải thưởng, trong đó Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HODECO)  là 01 trong 10 Doanh nghiệp nhận được giải thưởng này.

HODECO cũng vinh dự được tặng bằng khen của UBND tỉnh BRVT (QĐ số 803/QĐ-UB ngày 15/2/08 của UBND tỉnh) cho Doanh nghiệp đã có thành tích trong 05 năm (2003 - 2007) tham gia giải thưởng “Ngọn Hải Đăng”.