Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai

2015-01-05 08:45

5 năm một lần, các địa phương trên cả nước phải thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng để phục vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nhằm đánh giá chính xác thực trạng sử dụng đất đai cũng như tìm các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc thực hiện công tác này trong năm 2014.
 
Desktop.zip

Phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai là phần mềm ứng dụng web được xây dựng để quản lý, cập nhật số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của các cấp, từ cấp xã đến cấp Trung ương.

Trong ảnh: Nhân viên làm việc tại phòng tích hợp cơ sở dữ liệu về đất đai huyện Long Điền.

Ngày 18-12, Sở TN-MT tổ chức hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Tại hội nghị, cán bộ quản lý về đất đai của các địa phương đã được đại diện Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai và Cục Đăng ký đất đai giới thiệu, hướng dẫn quy định thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng đất đai; lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê và bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Theo Chỉ thị 21/CT-TTg, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất lần này phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước. Ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) cho biết, việc kiểm kê đất đai phải xác định được đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính; diện tích các loại đất, các loại đối tượng đang quản lý, sử dụng đất đến thời điểm kiểm kê, tính đến hết ngày 31-12-2014, gồm các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013. Ngoài ra, đặc biệt chú trọng kiểm kê tình hình sử dụng đất trồng lúa; đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đối tượng kiểm kê đất lần này tập trung vào các đối tượng đang sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013; đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013. “Tách tổ chức sự nghiệp công (trước đây trong loại cơ quan, đơn vị của Nhà nước) thành chỉ tiêu riêng trong nhóm tổ chức nhà nước; gộp liên doanh và 100% vốn nước ngoài thành DN có vốn đầu tư nước ngoài” - ông Trần Hùng Phi cho biết.

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phải được thực hiện trên cơ sở sử dụng bản đồ địa chính, bản đồ giải thửa để điều tra kiểm kê các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất ngoài thực địa. Địa phương chưa có bản đồ địa chính tập trung và bản đồ giải thửa thì sử dụng ảnh viễn thám để biên tập thành bản đồ điều tra kiểm kê; các địa phương không có hai loại tài liệu trên thì sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã lập trước đây, kết hợp với các loại bản đồ khác hiện có của địa phương để khoanh vẽ, chỉnh lý, biên tập thành bản đồ sử dụng điều tra kiểm kê ngoài thực địa phục vụ cho kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Bộ TN-MT có trách nhiệm cung cấp ảnh viễn thám, bình đồ ảnh viễn thám cho các xã chưa có bản đồ địa chính và các xã có bãi bồi để phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, mục đích của công tác kiểm kê đất đai lần này nhằm xác định chính xác hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2014 đã được đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức thực hiện để kiểm soát chặt chẽ kết quả điều tra kiểm kê thực địa, nâng cao chất lượng thực hiện, khắc phục hạn chế, tồn tại của các kỳ kiểm kê trước.
Thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước tính đến hết ngày 31-12-2014. Theo đó, cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1-6-2015, cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 15-7-2015; cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết qur trước ngày 1-9-2015, cả nước và các vùng kinh tết-xã hội hoàn thành trước ngày 1-11-2015.

Tác giả bài viết: Bài, ảnh: SA HUỲNH