Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Quốc Tiến

2021-03-01 14:55

Công ty CP Phát triển nhà BR - VT thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Quốc Tiến - nhân viên phòng HC-NS công ty kể từ ngày 01/03/2021.

Lý do: Ông Phạm Quốc Tiến đã có những vi phạm về đạo đức tác phong, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh công ty. Khai báo lý lịch thiếu trung thực.

Công ty CP Phát triển nhà BR - VT thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã từng làm việc với ông Phạm Quốc Tiến được biết và lưu ý.

Click vào đây để xem chi tiết.