HODECO tiếp tục đạt chuẩn công bố thông tin IR awards 2017

2017-11-24 07:55

Công ty CP Phát triển nhà Bà rịa – Vũng Tàu (HODECO)  lọt top 114 doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin năm 2017.

Đây là cuộc bình chọn các doanh nghiệp tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin (IR) trên thị trường Chứng khoán Việt Nam do Vietstock phối hợp với báo Tài chính và cuộc sống tổ chức. Theo đó, cuộc bình chọn được thực hiện trên 672 doanh nghiệp niêm yết và chỉ có 114 doanh nghiệp đạt chuẩn IR, chiếm tỷ lệ 16,69%. Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp đạt chuẩn IR này có hoạt động kinh doanh vượt trội so với phần còn lại, sức hút cổ phiếu với cộng đồng đầu tư cũng cao hơn rất nhiều.

Có thể nói, kết quả cuộc bình chọn này đã thể hiện rõ trách nhiệm và ý thức của HODECO trong việc công bố đầy đủ thông tin tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh đến với nhà đầu tư, cổ đông.

Ngoài việc công bố các thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, HODECO luôn cập nhật thường xuyên các dự án mới, tiến độ triển khai dự án và những kế hoạch, chiến lược phát triển cụ thể trên website chính thức của công ty www.hodeco.vn.

Theo ông Đoàn Hữu Thuận – CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty , doanh nghiệp “Cần Và Phải” công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời. Qua đó, tạo được niểm tin để cổ đông, nhà đầu tư gắn bó, tin tưởng, song hành lâu dài cùng với doanh nghiệp.