Ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất tại Mỹ Xuân – Huyện Tân Thành – Tỉnh BR – VT

2018-04-03 10:21

Ngày 03/4/2018, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng khu đất tại Mỹ Xuân – Huyện Tân Thành – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin cụ thể như sau:

-   Nguồn gốc: Năm 2008, Công ty mua lại khu đất tại Mỹ Xuân để khai thác đất sét làm gạch

-   Diện tích: 33.391 m2 (trong đó có 300 m2 đất ở tại nông thôn và 33.091 m2 đất trồng cây lâu năm)

-   Giá nhận chuyển nhượng: 2.880.734.000 đồng

Tuy nhiên, do kế hoạch kinh doanh thay đổi, Công ty không đầu tư sản xuất gạch và khai thác đất sét nữa. Vì vậy, Công ty đã chuyển nhượng lại khu đất này để đầu tư vào các dự án khác của công ty.

-   Tổng Giá trị chuyển nhượng: gần 8,2 tỷ đồng