Năm 2017, Công ty đạt hơn 96 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

2018-01-30 17:09

Công ty CP Phát triển nhà BR - VT công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 với một số nội dung cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 96 đồng, bằng 141% so với năm 2016 và vượt 21% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 80 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1.776 đồng.

Năm 2017, Doanh thu và lợi nhuận của công ty chủ yếu đến từ các dự án: Khu đô Thị Phú Mỹ, Thi Sách, Khu nhà ở Gò Sao ...đây là những dự án có tỷ suất sinh lợi cao, vì vậy dẫn đến việc doanh thu của công ty tuy có sụt giảm nhưng lợi nhuận lại tăng lên.

Trong năm 2017, Công ty đã thanh toán 10% cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông. Theo kế hoạch, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT công ty sẽ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%, cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 15%. 

Công ty cũng đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc. Theo đó, doanh thu kế hoạch đạt 857 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 130 tỷ đồng.

Cùng với kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận, trong năm 2018 Công ty sẽ triển khai các dự án: Fusion Suites Vũng Tàu, The Light City(Hải Đăng, Ecotown Phú Mỹ, khu nhà ở Xã hội Tân Thành, khu du lịch Đại Dương…

Đồng thời tiến hành kinh doanh tại các dự án: Chung cư Bình An, Chung cư Bình Giã, Khu nhà ở Phía Tây đường 3/2, khu biệt thự đồi Ngọc Tước II, Ecotown Phú Mỹ, Fusion Suites Vũng Tàu