Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và hội nghị người lao động năm 2017

2016-12-30 14:50

Ngày 29/12/2016, Công ty CP Phát triển nhà BR - VT đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và hội nghị người lao động năm 2017.

Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ  SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017

Tại hội nghị,  đồng chí Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 với một số kết quả đã đạt được:

Giá trị sản lượng         :   590,0 tỷ đồng. Đạt 107%  KH,

Doanh thu                    :   500 tỷ đồng. Đạt 98%  KH,

Lợi nhuận trước thuế  :    66,7 tỷ đồng. Đạt 100 %KH.

Nộp ngân sách            :   49,9 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân    :  7,5 triệu đồng/người/tháng

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2017 với một số chỉ tiêu:

Giá trị sản lượng         :  620 tỷ đồng.

Doanh thu                    :  545 tỷ đồng (109% thực hiện 2016).

Lợi nhuận trước thuế  :     72 tỷ đồng (108 thực hiện 2016).

Thu nhập bình quân    :  8 triệu đồng/người/tháng

Tại hội nghị, ông Đoàn Hữu Thuận đã trao quyết định giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 cho lãnh đạo các công ty con, xí nghiệp trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Minh Quang - Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp đã chúc mừng những kết quả công ty đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí cũng hi vọng, trong năm 2017, cán bộ, nhân viên Công ty sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Ông Mai Minh Quang - Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Thay mặt toàn thể CBNV Công ty, Ông Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã tiếp thu ý kiến, gửi cảm ơn chân thành và sâu sắc tới  đảng bộ khối doanh nghiệp các sở ban ngành, đã đồng hành, giúp đỡ công ty trong thời gian qua. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, đảng bộ khối doanh nghiệp, các sở ban ngành, các đối tác, công ty có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm tới. 

Cũng tại hội nghị, ông Phan Văn Dinh - Chủ tịch Công Đoàn công ty đã có báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 đồng thời khen thưởng các công đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác công đoàn năm 2016.

Một số hình ảnh tại hội nghị: