Hội diễn văn nghệ quần chúng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp của Công ty

2010-05-20 15:07

Ngày 20 tháng 05 năm 2010 Công đoàn Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) đã tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp của Công ty.
Đây là lần đầu tiên Công ty tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng nhưng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc. Tất cả các tiết mục là những bài ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ Kính yêu.