Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu cần tuyển dụng 01 nhân viên Lễ tân ...

Đọc Thêm

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tuyển dụng 02 Kỹ sư chuyên ngành quản lý đất đai với nội dung sau:...

Đọc Thêm

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG

Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tuyển dụng 01 Kỹ sư chuyên ngành xây dựng ...

Đọc Thêm

Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Quốc Tiến

HODECO chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Quốc Tiến - nhân viên phòng HC-NS công ty kể từ ngày 01/03/2021...

Đọc Thêm