Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

HODECO tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu...

Đọc Thêm

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG

Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng 01 Kỹ sư chuyên ngành xây dựng ...

Đọc Thêm

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tuyển dụng 02 Kỹ sư chuyên ngành quản lý đất đai với nội dung sau:...

Đọc Thêm

Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Quốc Tiến

HODECO chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Quốc Tiến - nhân viên phòng HC-NS công ty kể từ ngày 01/03/2021...

Đọc Thêm