Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách vượt dự toán

2015-01-09 08:46

Theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đều tăng trưởng khá so với năm 2013.


Cụ thể: GDP tăng 6,12% (Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra là 6%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,13%; dịch vụ tăng 14,8%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,6%; ngư nghiệp tăng 4,8%. Lạm phát được kiểm soát khi chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 chỉ tăng 3%.


Đặc biệt, năm 2014, tổng thu ngân sách của Bà Rịa - Vũng Tàu ước đạt 115.590 tỷ đồng, đạt 113% dự toán. Trong đó thu từ dầu khí 62.400 tỷ đồng, đạt 123,8% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu 22.688 tỷ đồng, đạt 105,5% dự toán; thu ngân sách nội địa 30.461 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán.Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất tăng 6,73% . Nhiều DN đã ổn định sản xuất, một số sản phẩm như: điện, xi măng, gạch men, tháp gió, quần áo may sẵn, bột mì, phôi thép, có mức tăng trưởng khá. Các DN đã chủ động tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới từ các nước ở châu Á, châu Âu. Các cụm công nghiệp tại TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa tiếp tục được xúc tiến đầu tư. Khu chế biến hải sản tập trung tại huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc đã khởi công.

Kinh tế phát triển nên lĩnh vực văn hóa-xã hội, các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng được triển khai hiệu quả, dịch vụ chăm sóc bà mẹ, trẻ em được triển khai xuống đến các xã khu vực nông thôn. Cơ sở vật chất ngành giáo dục tiếp tục được quan quan tâm đầu tư. Tỉnh đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 9 trường học với 136 phòng học; được Bộ GDĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Tác giả bài viết: (Baodautu.vn)