Tổ công tác đặc biệt của tỉnh giải quyết xong nhiều kiến nghị của doanh nghiệp

2023-08-07 14:12

Sau hơn 2 tháng thành lập, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng (Tổ 997) đã giải quyết 9 kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt nhất cho các DN đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sáng 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ chủ trì cuộc họp Tổ 997 xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp.

Được thành lập cuối tháng 4 năm 2023, đến nay, Tổ 997 nhận được 38 kiến nghị của các DN, chủ yếu liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong thủ tục cấp giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường cho dự án, điều chỉnh quy hoạch dự án, điều chỉnh tiến độ dự án... và nhiều nhất là liên quan đến thủ tục đất đai.

Đến nay, đã có 9 kiến nghị được giải quyết; 7 kiến nghị dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2023. Còn lại 22 kiến nghị dự kiến hoàn thành trong tháng 8 và tháng 9/2023.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ 997 đã “mổ xẻ” từng kiến nghị. Sau khi làm rõ vấn đề, ông Nguyễn Văn Thọ trực tiếp giao trách nhiệm và thời hạn giải quyết cho các sở, ngành, địa phương liên quan.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ 997 yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong xử lý kiến nghị cho DN; cần bám sát cơ sở, nắm thông tin để hiểu, làm rõ các vướng mắc của từng dự án cụ thể; qua đó, xác định thẩm quyền xử lý, lộ trình giải quyết.

“Trong xử lý kiến nghị của doanh nghiệp cần ráo riết, làm đúng quy định pháp luật nhưng phải linh hoạt, không máy móc, tạo điều kiện tốt nhất cho các DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh”.

Tin, ảnh: QUANG VINH

Nguồn: https://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202308/to-cong-tac-dac-biet-cua-tinh-giai-quyet-xong-nhieu-kien-nghi-cua-doanh-nghiep-986748/