Bà Rịa – Vũng Tàu tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản

2023-05-08 09:15

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có Văn bản số 4133/UBND-VP về việc triển khai nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính Phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở XD, Sở TN&MT . Sở KH&ĐT, Sở Tài Chính, Sở Tư pháp, sở Thông tin và truyền thông, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai các biện pháp làm cho thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch và bền vững.

Nội dung cụ thể: Công văn số 4133/UBND-VP ngày 11/04/2023 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh BR-VT đính kèm.