Gấp rút bàn giao ranh mốc cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

2022-11-09 09:27

Ban Quản lý dự án (QLDA) giao thông khu vực Cảng Cái Mép-Thị Vải (chủ đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu) đang khẩn trương thực hiện công tác bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án.

Cơ quan chức năng bàn giao ranh mốc để phục vụ công tác GPMB dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại TX. Phú Mỹ.

Cơ quan chức năng bàn giao ranh mốc để phục vụ công tác GPMB dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại TX. Phú Mỹ

Ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban QLDA giao thông khu vực Cảng Cái Mép-Thị Vải cho biết, đơn vị đang gấp rút bàn giao ranh mốc GPMB thực địa dự án thành phần 3, giai đoạn 1 cho TP. Bà Rịa và TX. Phú Mỹ (2 địa phương có dự án đi qua) để thực hiện công tác GPMB. Hiện đơn vị đã bàn giao cọc GPMB 70% cho 4/6 phường, xã gồm: Mỹ Xuân, Châu Pha (TX. Phú Mỹ), Hòa Long, Tân Hưng (TP. Bà Rịa). Những ngày tới, Ban QLDA sẽ tiếp tục bàn giao mốc giáp ranh tại phường Hắc Dịch, xã Tóc Tiên của TX. Phú Mỹ.

“Công tác đo đạc mốc ranh, tim tuyến, chỉnh lý bản đồ địa chính, cắm mốc, chôn cọc mốc được thực hiện trước và sau đó bàn giao cho Ban QLDA, thống nhất trên thực địa và hồ sơ để phục vụ cho việc thống kê làm thủ tục thu hồi đất và giao đất”, ông Danh thông tin.

Còn ông Đào Danh Sửu, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TX. Phú Mỹ cho biết, thị xã có 4 địa phương được giao mốc giáp ranh để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Đến nay, tại các điểm đã nhận bàn giao cắm mốc ranh trên địa bàn phường Mỹ Xuân và xã Châu Pha, Ban QLDA giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải cùng đại diện phường Mỹ Xuân, xã Châu Pha đã kiểm đếm, xem xét và chụp hình lại từng mốc ranh, tim tuyến và ký biên bản bàn giao. Lãnh đạo các địa phương được bàn giao mốc ranh và trưởng các khu phố nơi có đất thu hồi trong dự án trực tiếp ghi nhận từng cọc mốc. Sau khi nhận bàn giao, địa phương có trách nhiệm quản lý, thông báo đến người dân để không thay đổi hiện trạng, lấn chiếm, xê dịch cọc mốc.

“Việc phê duyệt được ranh, cắm cọc là mốc tiến độ quan trọng làm cơ sở thực hiện các công việc tiếp theo như kiểm kê, kiểm đếm, ra thông báo thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác định nhu cầu tái định cư... ”, ông Sửu nói.

Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1) có điểm đầu tại Km34+200, đường Tô Đình Nguyệt, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giáp ranh với địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điểm cuối tại nút giao với QL56, TP. Bà Rịa. Trong số 19,5km chiều dài dự án qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 15,5km đi qua địa bàn TX. Phú Mỹ và 4km đi qua địa bàn TP. Bà Rịa.

Lãnh đạo Ban QLDA giao thông khu vực Cái Mép-Thị Vải cho biết thêm, hiện công tác quy chủ sử dụng đất và lập bản đồ giải thửa cũng đang được khẩn trương thực hiện. Đơn vị đo đạc đã hoàn thành danh sách chủ sử dụng đất cho các xã, phường và chuyển Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa xác nhận. Riêng công tác lập bản đồ giải thửa, Ban QLDA và đơn vị đo đạc đã phối hợp Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh kiểm tra bản đồ. Sau khi TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa xác nhận danh sách, sẽ chuyển Văn phòng phòng ĐKĐĐ tỉnh xác nhận bản đồ.

Trong thời gian tới, Ban QLDA tiếp tục phối hợp các ngành của 2 địa phương TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa đẩy nhanh công tác kiểm kê thực địa theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục phối hợp các Chi nhánh Văn phòng ĐKDĐ của 2 địa phương trên xác nhận danh sách chủ sử dụng đất để chuyển Văn phòng ĐKDĐ tỉnh xác nhận bản đồ để tiếp tục triển khai nhiệm vụ GPMB, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho các hộ dân trước 30/4/2023.

Theo thống kê, thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, tổng diện tích đất bị thu hồi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gần 143ha. Số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.202 hộ và 11 tổ chức. Số hộ đã kiểm kê khoảng 670 hộ và 43ha. Còn lại hơn 500 hộ chưa kiểm kê với diện tích hơn 98ha. Hiện UBND các phường, xã của TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa đang rà soát các thủ tục liên quan đến pháp lý của các hộ dân và tiếp tục kiểm kê.

 Bài, ảnh: TRÚC GIANG - baobariavungtau.com.vn