Về việc mua lại 3.000.000 cổ phiếu HDC

2022-06-20 15:30

Trong những ngày gần đây, thị trường chứng khoán đã và đang có một loạt phiên điều chỉnh giảm mạnh do nhiều biến động trong môi trường kinh tế - xã hội trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, cũng có những luồng thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng đến một số nhóm ngành trong đó có Bất động sản, gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý các nhà đầu tư. Trước tình hình đó, cổ phiếu HDC cũng bị giảm nhiều so với kỳ vọng.
Nhằm bình ổn giá, tạo tâm lý vững tin cho các nhà đầu tư, HĐQT công ty quyết định sẽ đăng ký mua lại tối đa 3.000.000 cổ phiếu. Đồng thời sẽ tiến hành các thủ tục để giảm vốn điều lệ tương ứng theo đúng quy định của luật chứng khoán sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu.
Mặc dù hiện nay, công ty rất cần bổ sung thêm nguồn vốn để trích lập các qũy đất, đầu tư vào các dự án tạo động lực cho việc phát triển ổn định lâu dài. Tuy nhiên, HĐQT luôn quan tâm, đồng hành với các cổ đông, chia sẻ những khó khăn hiện hữu để cùng nhau gắn bó lâu dài, xây dựng một HODECO ngày càng phát triển.
Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: Vừa qua UBND tỉnh BR-VT đã phê duyệt 1/2000 khu vực Chí Linh – Cửa lấp, đây là tiền đề rất quan trọng để các dự án Khu du lịch Đại Dương, HODECO Seavilage của công ty được điều chỉnh quy hoạch 1/500 trong thời gian ngắn tới đây, là cơ sở để công ty có thể đây nhanh tiến độ thực hiện các dự án này. Ngoài ra, các dự án như The Light city, Ngọc Tước, Tây 3/2; Ecotown Phú Mỹ…đang được triển khai theo đúng tiến độ; Công ty cũng đẩy mạnh việc trích lập quỹ đất tại các dự án Phước Thắng, Vũng Tàu Wonderland; Long Điền…, đồng thời tìm kiếm các quỹ đất phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
Về vấn đề nguồn vốn, HĐQT cùng ban điều hành công ty sẽ tìm kiếm các nguồn vốn khác thay thế, đồng thời đẩy nhanh việc khai thác các dự án hiện hữu, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã được cổ đông tin tưởng giao phó.
HĐQT, Ban điều hành công ty tin rằng với sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của quý cổ đông, công ty HODECO sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh hơn trong thời gian tới.

Trân trọng./.

File đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ