Thư gửi Quý cổ đông Công ty

2022-04-25 07:47

Kính gửi:     - Quý cổ đông công ty

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty CP Phát triển nhà BR – VT(mã CK: HDC), tôi xin gởi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến quý cổ đông đã đồng hành và hỗ trợ công ty trong thời gian vừa qua!

Trong những ngày gần đây, thị trường chứng khoán đã và đang có một loạt phiên điều chỉnh giảm mạnh do nhiều biến động trong môi trường. Bên cạnh đó, cũng có những luồng thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng đến một số nhóm ngành trong đó có Bất động sản, gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý các nhà đầu tư. Trước tình hình đó, cổ phiếu HDC cũng bị giảm nhiều và bán ra khá mạnh, nhiều cổ đông có đặt câu hỏi về việc thực hiện phát hành riêng lẻ và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Thay mặt HĐQT, Ban điều hành công ty xin được thông tin đến quý cổ đông một số các nội dung như sau:

  1. Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ là nhằm tăng năng lực về tài chính cho Công ty để Công ty có điều kiện tăng trưởng nhanh hơn trong tương lai trung và dài hạn. Tuy nhiên, do thị trường không thuận lợi, HĐQT công ty xin phép tạm hoãn phương án phát hành vì nó không mang lại lợi ích cho cổ đông và công ty. Tuy nhiên, công ty khẳng định việc đó không ảnh hưởng nhiều đến các kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Công ty.
  2. Hiện tại, các dự án công ty vẫn triển khai bình thường, thị trường BĐS tốt và công ty vẫn đảm bảo kế hoạch tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch 5 năm đã công bố, không phụ thuộc vào việc tăng vốn do phát hành riêng lẻ, như tại đại hội cổ đông HĐQT công ty đã trình bày. Kế hoạch 5 năm được công ty xây dựng trên cơ sở thận trọng khả thi và trên nền tảng các dự án đang triển khai.
  3. Việc siết chặt vốn vào thị trường Bất động sản sẽ không ảnh hưởng nhiều tới Công ty. Công ty sẽ chủ động các biện pháp tài chính linh hoạt, các Ngân hàng vẫn tiếp tục ủng hộ vì chúng ta là một doanh nghiệp có uy tín.
  4. Công ty cũng tin tưởng rằng, khi  thị trường BĐS được rà soát làm trong sạch ổn định sẽ là cơ hội cho các công ty làm ăn chân chính có tầm nhìn như HODECO của chúng ta.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty tin rằng, các ảnh hưởng gần đây của thị trường đến cổ phiếu HDC chỉ mang tính ngắn hạn và sẽ không ảnh hưởng đến triển vọng phát triển lâu dài của công ty. Chúng tôi tin rằng với sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của quý cổ đông, công ty HODECO sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh trong thời gian tới.

Trân trọng!

File đính kèm: Thư ngỏ