Thông báo về việc hỗ trợ cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

2022-03-21 13:29

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Phát triển nhà BR-VT (HODECO)

Công ty CP Phát triển nhà BR-VT thông báo về việc hỗ trợ cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

  • Hỗ trợ 50% giá phòng dành cho cổ đông tham dự Đại hội cổ đông của Công ty khi lưu trú tại Khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu (tối đa 02 ngày). 
  • Các cổ đông có nhu cầu lưu trú tại Khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu trong thời gian tham dự ĐHCĐ vui lòng liên hệ Ms. Phương - SĐT: 0254.385.6274 trước 16h00 ngày 28/03/2022.

​Trân trọng./.