Năm 2021, HODECO đạt 310,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế(BCTC riêng), bằng 135,3% so với thực hiện năm 2020

2022-01-19 11:21

Công ty CP Phát triển nhà BR-VT công bố BCTC (riêng) Quý IV năm 2021 với một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rất tốt trong tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19.

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

  CHỈ TIÊU

KẾT QUẢ SXKD 2020 

KẾT QUẢ SXKD 2021  

TỶ LỆ (%)  

  Doanh thu

717,8 tỷ đồng  

1.304,1 tỷ đồng  

181,6  

  Lợi nhuận trước thuế

286,4 tỷ đồng  

389,7 tỷ đồng  

136,1  

  Lợi nhuận sau thuế

229,5 tỷ đồng  

310,7 tỷ đồng  

135,3  

 

Trong năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục kinh doanh các dự án Khu nhà ở Hải Đăng, Ecotown Phú Mỹ, Khu nhà ở phía tây đường 3/2, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…Công ty cũng đã đẩy mạnh công tác trích lập quỹ đất phục vụ các mục tiêu trong ngắn, trung và dài hạn như tại dự án Hải Đăng; Phước Thắng; Long Điền; Vũng Tàu Wonderland …thực hiện mua cổ phần để sở hữu 60% dự án Biển Đá Vàng  

Trong năm 2022, Hodeco đặt mục tiêu đạt 1.960 tỷ đồng doanh thu và 480 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bên cạnh đó, công ty dự kiến phân bổ vốn đầu tư khoảng 4.189 tỷ đồng, mục tiêu trọng tâm là tiếp tục thực hiện việc trích lập quỹ đất tại các dự án do công ty làm chủ đầu tư, tìm kiếm các quỹ đất mới trong có có việc tham gia đấu giá các dự án có tiềm năng; các dự án được chấp thuận tuy nhiên chủ đầu tư không có khẳ năng thực hiện; thực hiện M&A các công ty có quỹ đất đẹp. Ngoài ra, công ty cũng đẩy mạnh công tác bán hàng tại các dự án Khu nhà ở Hải Đăng, Ngọc Tước…chủ động nguồn vốn phục vụ các kế hoạch đầu tư. Hoàn chỉnh pháp lý các dự án Tây 3/2; Đại Dương; HODECO Seavillage; Trần Phú, Chung cư Thống Nhất…để đưa vào kinh doanh trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm:  Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2021