Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2022

2022-01-06 15:15

Hòa chung không khí đón mừng năm mới và chia tay một năm cũ với những thành công đã đạt được, ngày 06/01/2022, Công ty CP Phát triển nhà BR - VT đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 và hội nghị người lao động tại Hội trường Công ty 

Ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ  SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2022

Tại hội nghị, ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 với một số kết quả đã đạt được:

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2021

(ĐVT: tỷ đồng)

Ước kết quả SXKD 2021

(ĐVT: tỷ đồng)

Tỷ lệ (%)
Giá trị đầu tư 1.413 1.212 86
Doanh thu 1.300 1.385,9 106,6
Lợi nhuận trước thuế 320 384,6 120,18
Thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng 15,6 triệu đồng/người/tháng 100
Nộp ngân sách 492 702  

 

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2022 với một số chỉ tiêu:

Chỉ tiêu

Ước kết quả SXKD 2021 

(ĐVT: tỷ đồng)

Kế hoạch năm 2022 

(ĐVT: tỷ đồng)

Tỷ lệ (%)
Giá trị đầu tư 1.212 4.189 345,63
Doanh thu 1.385,9 1.960 141,42
Lợi nhuận trước thuế 384,6 480 124,8
Thu nhập bình quân 15,6 triệu đồng/người/tháng 17,5 triệu đồng/người/tháng 113
Dự kiến chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu 25% bằng cổ phiếu 100

 

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lương Thị Lệ Hằng - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp đã chúc mừng những kết quả công ty đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí cũng hi vọng, trong năm 2022, cán bộ, nhân viên Công ty sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Bà Lương Thị Lệ Hằng - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, ông Phan Văn Dinh - Chủ tịch Công Đoàn công ty đã có báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 đồng thời khen thưởng các công đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác công đoàn năm 2021.

Ông Phan Văn Dinh - Chủ tịch Công Đoàn công ty đã có báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021

Một số hình ảnh tại buổi lễ Tổng kết: