Thông báo về việc nhận chủ quyền chung cư lô B - 199 NKKN

2015-01-26 14:29

Hiện nay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thuộc dự án Chung cư lô B, 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Tp.Vũng Tàu. Vậy kính mời khách hàng là chủ sở hữu căn hộ ở dự án này lên phòng Kinh doanh Công ty để làm thủ tục thanh lý hợp đồng và nhận chủ quyền nhà.
Khi đi nhớ mang theo:
1/ Giấy CMND
2/ Các giấy tờ liên quan đến việc mua bán căn hộ (hợp đồng, phiếu đóng tiền nhà, tiền bảo trì, lệ phí trước bạ, biên bản bàn giao nhà,.... )
3/ Nếu vì lý do nào đó mà không thể đến Công ty để làm thanh lý, Quý khách vui lòng ủy quyền (có công chứng) cho người thân đến nhận thay.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh doanh - ĐT: 064 - 3856 274 (114)

Danh sách căn hộ đã có chủ quyền:

 

TẦNG CĂN
Tầng 2 0204 - 0206 - 0207 - 0208 - 0210 – 0211 – 0212 – 0215 -0214 - 0219 - 0220 - 0223 - 0225 – 0228 – 0229 – 0202 – 0203 – 0209 – 0213 – 0226 - 0227
Tầng 3 0301 – 0303 - 0304 – 0308 – 0309 – 0318 – 0324 – 0325 - 0329 – 0330 – 0310 – 0319 - 0313 - 0314 - 0315 - 0316 - 0322
Tầng 4 0403 – 0404 – 0409 - 0410 - 0413 - 0419 - 0418 - 0421 - 0423 - 0426 - 0427 - 0430 – 0428 – 0407 – 0408 – 0411 - 0414 – 0422 - 0415 - 0429
Tầng 5 0508 – 0509 – 0512 – 0513 – 0515 – 0519 – 0521 – 0523 - 0528 - 0529 – 0530 – 0502 – 0503 – 0504 – 0507 – 0526 – 0527 – 0501 - 0510
Tầng 6 0601 – 0602 - 0604 - 0606 - 0611 - 0615 - 0617 - 0619 - 0622 - 0623 - 0625 – 0629 – 0630 – 0603 – 0605 – 0607 – 0620 – 0621 – 0624 – 0626 - 0628
Tầng 7 0704 - 0708 - 0710 - 0717 - 0718 - 0720 – 0729 – 0712 – 0713 - 0726
Tầng 8 0803 – 0812 – 0820 – 0822 – 0824 – 0801 – 0819 – 0823 – 0825 – 0826 - 0827
Tầng 9 0905 – 0906 – 0909 – 0924 – 0929 – 0903 – 0912 – 0913 – 0914 – 0916 - 0925
Tầng 10 1001 – 1002 – 1003 – 1005 – 1007 – 1008 – 1010 – 1012 – 1014 – 1016 - 1019 – 1020 - 1021 - 1025 – 1030 –  1004 – 1011 – 1015 – 1017 – 1018 – 1022 - 1027
Tầng 11 1101-1103 - 1109 - 1113 - 1115 - 1119 – 1121 - 1122 – 1123 – 1126 - 1118 – 1124 – 1125 – 1117 – 1120 – 1106 – 1111 - 1127
Tầng 12A 12A02 - 12A03 – 12A06 - 12A08 - 12A09 - 12A10 - 12A13 - 12A13 - 12A14 - 12A15 - 12A21 - 12A20 - 12A25 - 12A29 - 12A16 - 12A19 - 12A22 - 12A24 - 12A18 - 12A30
Tầng 12B 12B02 – 12B15 – 12B13 – 12B11 – 12B12 – 12B07 – 12B06 – 12B05 – 12B04 – 12B03 - 12B24 - 12B26 – 12B28 – 12B19 – 12B20 - 12B21
Tầng 14 1410 - 1413 - 1414 – 1418 – 1419 – 1422 – 1423 – 1425 - 1427 – 1403 – 1405 – 1424 - 1421
Tầng 15 1501 – 1502 – 1509 –1511 – 1513 - 1514 – 1517 – 1518 – 1527 – 1504 – 1505 – 1507 – 1515 - 1521 – 1512 – 1519
Tầng 16 1601 – 1613 – 1616 - 1618 – 1619 – 1623 – 1602 – 1606 – 1607 -1612 - 1614 – 1627 – 1629 – 1630 - 1611
Tầng 17 1708 – 1711 – 1713-1702 – 1715 – 1721 – 1724 - 1726 – 1703 – 1723 – 1727 – 1728 - 1729
Tầng 18 1812 – 1813 - 1815 – 1816 – 1817 - 1818 – 1820 – 1823 - 1825 – 1828 – 1806 – 1811 – 1803 – 1824


Cập nhật lần cuối 16h ngày 03/02/2015. Danh sách này Công ty sẽ cập nhật liên tục.

Thời gian phát chủ quyền : thứ 2 đến thứ 6; giờ hành chính