Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

2021-09-29 09:02

“Năm 2021, kế hoạch đầu tư công 500 ngàn tỷ đồng, song đến nay cả nước mới giải ngân đạt 47,38%. Như vậy, nhiệm vụ những tháng cuối năm còn rất lớn. Các bộ, ngành, địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, sáng tạo, linh hoạt; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, để giải ngân vốn ở mức cao nhất, bảo đảm tiến độ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công”.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Thống Nhất (TP. Vũng Tàu) là một trong những dự án sử dụng vốn đầu tư công đã được khởi công đầu năm 2021.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Thống Nhất (TP. Vũng Tàu) là một trong những dự án sử dụng vốn đầu tư công đã được khởi công đầu năm 2021.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, diễn ra ngày 28/9. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu BR-VT.

Giải ngân đạt thấp

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự kiến đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công cả nước hơn 218 ngàn tỷ đồng, đạt 47,38% kế hoạch vốn năm 2021. Trong đó, vốn trong nước đạt 51,71%, vốn nước ngoài đạt 12,69%. Đến nay, 4 bộ và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%; 46/50 bộ, cơ quan Trung ương và 52/63 địa phương giải ngân dưới 60%. Đặc biệt, 15 bộ, cơ quan Trung ương và 23 địa phương trả lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021, với tổng số vốn gần 22 ngàn tỷ đồng...

Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm do nhiều yếu tố như: vướng công tác giải phóng mặt bằng; năng lực chủ đầu tư, nhà thầu chưa đáp ứng được. Đặc biệt, năm 2021, kinh tế - xã hội nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nên ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công...

Tại BR-VT, năm 2021, kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm hơn 7.795 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương gần 7.187 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 608,22 tỷ đồng. Tính đến nay, số vốn giải ngân hơn 4.724 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch vốn tỉnh giao cả năm là hơn 10.102 tỷ đồng. Tỉnh đang phấn đấu hết hết năm 2021, giải ngân hơn 9.949 tỷ đồng, đạt khoảng 95% kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời nắm và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc giao vốn, việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn chậm do chính sách về giá bồi thường, tái định cư chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; giá một số nguyên vật liệu xây dựng tăng..

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, giải pháp quan trọng trong thời gian tới là tập trung kiểm soát dịch bệnh để sớm phục hồi và triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh bình thường, trong đó có đầu tư công. Bộ trưởng nhấn mạnh, phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài…; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng; có kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án…

Về phía địa phương, ông Nguyễn Văn Thọ cho biết, từ nay đến cuối năm, BR-VT xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án gắn với kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, thực hiện linh hoạt, đa dạng để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các dự án. Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021 đến hết năm 2022 do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỉnh BR-VT áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư công là nguồn lực, động lực để khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, để giải ngân vốn ở mức cao nhất, bảo đảm tiến độ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Các bộ, ngành, địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của từng cá nhân, tập thể, trên tinh thần tự lực, tự cường để giải ngân hiệu quả, đúng tiến độ, hạn chế những bất cập. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; chủ động điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án giải ngân vốn tốt hơn theo quy định… để tăng hiệu quả đầu tư; rà soát các quy định liên quan đến thể chế để kịp thời trình Chính phủ xem xét. 

“Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia thống nhất lộ trình mở cửa kinh tế và phải thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành địa phương có lộ trình mở cửa kinh tế theo tinh thần Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã đề ra”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU - Báo BR-VT