HODECO (BCTC riêng) - Lợi nhuận trước thuế Quý IV/2020 đạt gần 149 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ

2021-01-21 11:06

Quý IV năm 2020, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh rất tích cực trong tình hình dịch bệnh covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Cụ thể:

  ĐVT: tỷ đồng

  Chỉ tiêu

Quý IV/2020 

Quý IV/2019 

Tỷ lệ (%) 

  Doanh thu

257,243 

307,814 

83,57 

  Lợi nhuận trước thuế

148,905 

105,987 

140,49 

  Lợi nhuận sau thuế

118,341 

83,519 

114,77 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2020)

Doanh thu quý 4 năm 2020 của Công ty ghi nhận chủ yếu từ các dự án Ngọc Tước, Tây 3/2 và Ecotown ở Phú Mỹ. Các dự án này có có tỷ suất lợi nhuận cao, đặc biệt là dự án Ngọc Tước. Do đó, doanh thu quý 4 năm 2020 tuy giảm so với doanh thu quý 4 năm 2019 nhưng lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2020 tăng so với cùng kỳ liền năm trước. Lũy kế cả năm 2020, công ty ghi nhận 286,405 tỷ đồng LNTT bằng 114,56% so với kế hoạch và bằng 157,77% so với thực hiện năm 2019.

ĐVT: tỷ đồng

  Chỉ tiêu

Năm 2020 

Năm 2019 

Tỷ lệ thực hiện(%)

  Doanh thu

717,769 

677,272 

105,98 

  Lợi nhuận trước thuế

286,405 

181,529 

157,77 

  Lợi nhuận sau thuế

229,549 

144,799 

158,53 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2020)

Trong năm 2021, công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án The Light city, hoàn thiện pháp lý, cảnh quan để sớm đưa vào kinh doanh, đồng thời tiếp tục công tác bán hàng tại các dự án Khu nhà ở phía Tây đường 3/2; Ecotown Phú Mỹ; Fusion Suites Vũng Tàu đặc biệt là dự án Khu biệt thự đồi Ngọc Tước II; Triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật tại dự án Antares Vũng Tàu Chung cư Thống Nhất,  Dự án Khu biệt thự Trần Phú, HODECO Seavillage…đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sẵn sàng triển khai các dự án Phước Thắng; nhà ở xã hội ecotown Phú Mỹ…. công ty cũng dự kiến phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để tài trợ các dự án.

Ban lãnh đạo công ty cũng đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu đạt: 1.300 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận sẽ được trình cổ đông xem xét, quyết định tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Quý bạn đọc có thể click tại đây để xem Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2020.