HODECO – Lợi nhuận sau thuế Quý III đạt 30,7 tỷ đồng

2020-10-22 10:26

Kết thúc quý III năm 2020, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tương tốt trong tình hình dịch bệnh covid vẫn còn diễn biến phức tạp. Cụ thể:

  ĐVT: tỷ đồng

  Chỉ tiêu

Quý III/2020 

Lũy kế 09 tháng 

Kế hoạch 2020 

Tỷ lệ hoàn thành (%) 

  Doanh thu

196,52 

557,05 

1.030,00 

54,08 

  Lợi nhuận trước thuế

37,18 

136,45 

250,00 

54,58 

  Lợi nhuận sau thuế

30,70 

109,41 

200,00 

54,71 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2020)

Doanh thu và lợi nhuận quý III năm 2020 được ghi nhận chủ yếu từ dự án Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 và dự án Ecotown Phú Mỹ. Các dự án này có tỉ suất lợi nhuận cao.  Do đó lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) quý III năm 2020 bằng 123% so với cùng kỳ, đạt 37,18 tỷ đồng, lũy kế đạt 136,45 tỷ đồng, hoàn thành 54,58% kế hoạch năm 2020

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án The Light city để đưa vào kinh doanh trong quý IV năm 2020, đồng thời tiếp tục công tác bán hàng tại các dự án Khu nhà ở phía Tây đường 3/2; Ecotown Phú Mỹ; Fusion Suites Vũng Tàu...quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 với doanh thu phấn đấu đạt 1.030 tỷ đồng; LNTT đạt 250 tỷ đồng.