HODECO đạt 101,3 tỷ đồng lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2020 (báo cáo riêng)

2020-07-27 08:40

Kết thúc 06 tháng đầu năm 2020, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT ghi nhận kết qủa kinh doanh tương đối tốt trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp. Cụ thể:

  ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu

06 tháng năm 2019

06 tháng năm 2020

Tỷ lệ (%)

  Doanh thu

253 

297,1 

117,4 

  Lợi nhuận trước thuế

45,6 

101,3 

222,1 

  Lợi nhuận sau thuế

37,1 

81,2 

218.9 

                                                (Nguồn: Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2020)

Doanh thu và lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2020 được ghi nhận chủ yếu từ dự án Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 và từ việc chuyển nhượng 7.591,6m2 đất tại đường 3/2, P11, Tp.Vũng Tàu (quyền sử dụng đất này công ty nhận chuyển nhượng với  giá vốn thấp, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận cao). Do đó lợi nhuận trước thuế (riêng) 06 tháng đầu năm 2020 tăng hơn 2,2 lần so với cùng kỳ, đạt 101,3 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án The Light city để đưa vào kinh doanh trong quý IV năm 2020, đồng thời tiếp tục công tác bán hàng tại các dự án Khu nhà ở phía tây đường 3/2; Ecotown Phú Mỹ; Fusion Suites Vũng Tàu...quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 với doanh thu phấn đấu đạt 1.030 tỷ đồng; LNTT đạt 250 tỷ đồng.