Công ty CP Phát triển nhà BR - VT tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

2020-05-18 14:19

Ngày 15-5, Đảng bộ Công ty CP Phát triển nhà BR-VT đã tổ chức thành công đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Công ty CP Phát triển nhà BR – VT là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, các nhiệm vụ của nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng suất lao động; 5 liên tục Công ty đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2019 đạt 824 tỷ, tăng 115% so với năm 2018, tăng 192% so với năm 2015, mức chi trả cổ tức hằng năm ổn định và đạt từ 10 -15%.  Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 20 đảng viên mới, đạt 111% so với Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tương cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp vững mạnh và chuyên nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ Công ty CP Phát triển nhà BR – VT khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu các đồng chí Đỗ Mạnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy công ty; đồng chí Đoàn Hữu Hà Vinh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT.

Đồng chí Đỗ Mạnh - Bí thư Đảng ủy Công ty tặng hoa cho các Đồng chí thôi không tham gia Ban chấp hành khóa mới

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Ban tổ chức Đảng bộ khối cơ quan & Doanh nghiệp Tỉnh tặng hoa cho Ban chấp hành khóa mới

Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.