Đ/c Đoàn Hữu Hà Vinh – Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đoàn cơ sở HODECO tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI

2020-06-01 09:19

Đ/c Đoàn Hữu Hà Vinh – Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đoàn cơ sở HODECO tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI.

Từ ngày 29 đến 31/5, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI.

Chương trình diễn ra tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Đại hội nhằm phát hiện, tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 -2020, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đoàn cơ sở HODECO vinh dự là một trong ba đại biểu đại diện thanh niên tỉnh BR – VT tham dự đại hội.