Ngày 18/3/2020 ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2020-02-25 09:31

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP phát triển nhà BR-VT. Nội dung cụ thể như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu
Mã chứng khoán: HDC
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  • Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 16/04/2020
  • Địa điểm thực hiện: Khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu, số 2, Trương Công Định, P.2,  Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Nội dung đại hội: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau