Thông báo về việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc công ty

2019-05-02 14:04

Công ty CP phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo: 

Kể từ ngày 02/05/2019, Ông Đoàn Hữu Thuận đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, là người đại diện pháp luật của công ty;

Ông Lê Viết Liên giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty.

Chi tiết xem tại link : Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ công ty