Chấp thuận mở bán giai đoạn 1 dự án Khu nhà ở Ecotwn Phú Mỹ

2019-04-26 08:36

Ngày 25/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh BR-VT đã có văn bản số 1056/SXD-QLN về việc: "có ý kiến bán nhà ở hình thành trong tương lai (giai đoạn 1) đối với 234 căn nhà liền kế thuộc dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ". Theo đó:

Căn cứ quy định tại điều 55, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và điều 19 Nghị định số 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ, Sở Xây dựng thông báo 234 căn nhà liền kế (giai đoạn 1) thuộc dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ tại Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ do Công ty HODECO làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ

Chi tiết theo văn bản đính kèm: Văn bản số 1056/SXD-QLN