Ngày 15/3/2019 ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2019-02-26 08:22

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP phát triển nhà BR-VT. Nội dung cụ thể như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu

Mã chứng khoán: HDC

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 20/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR-VT, tầng 3 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp. Vũng Tàu.

- Nội dung đại hội: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau