Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2019

2017-06-02 02:15

Ngày 24/05/2017, tại Hội trường công ty CP Phát triển nhà BR-VT, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh công ty CP Phát triển nhà BR-VT  đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Võ Minh Giang – Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Đậu Thị Thắm – Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp, đồng chí Đoàn Hữu Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Tham dự Đại hội còn có đại diện của Công đoàn, Hội phụ nữ, các chi bộ trực thuộc công ty cũng như 32 đoàn viên thanh niên đoàn cơ sở công ty CP Phát triển nhà BR-VT

Đồng chí Đoàn Hữu Hà Vinh - Bí thư Đoàn cơ sở công ty báo cáo tổng kết kết hoạt động Đoàn, phong trào thanh niênnhiệm kỳ 2014-2017 và phương hướng cho nhiệm kỳ 2017-2019

Báo cáo tổng kết tại Đại hội khẳng định: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở công ty CP Phát triển nhà BR-VT nhiệm kỳ 2014 - 2017 đã có bước phát triển mạnh mẽ về hình thức và chất lượng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chỉ đạo, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, động viên đoàn viên tích cực học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được duy trì và phát triển, phát huy được vai trò của đoàn viên, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên cống hiến, rèn luyện và trưởng thành trong tổ chức Đoàn. Tổ chức Đoàn được củng cố, chất lượng đoàn viên được nâng cao, sức tập hợp đoàn viên được tăng cường, đã khẳng định uy tín và vai trò của tổ chức Đoàn, thực hiện tố t nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2017 đề ra.

Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở công ty CP Phát triển nhà BR-VT nhiệm kỳ 2014 - 2017 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: tất cả thành viên BCH đều kiêm nhiệm, thời gian có hạn, vì vậy một số phong trào, hành đông thường chỉ dừng lại ở một số mức độ nhất định; Công tác tài chính, kinh phí hoạt động Đoàn còn nhiều hạn hẹp, mỗi lần hoạt động đều phải xin hỗ trợ từ chính quyền và các tổ chức khác.

Đại hội cũng đã xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2017 -2019 theo hướng nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên, góp phần xây dựng mái nhà chung HODECO phát triển toàn diện và lên một tầm cao mới, mãi xứng đáng với câu Slogan: “HODECO – Mái ấm trọn niềm tin”.

Đồng chí Đoàn Hữu Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Hữu Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty và đồng chí Đậu Thị Thắm - Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh BR-VT yêu cầu Đoàn cơ sở công ty CP Phát triển nhà BR-VT trong nhiệm kỳ 2017 - 2019 cần tập trung thực hiện các nội dung sau: Nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới; coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2019. Trong đó, đồng chí Đoàn Hữu Hà Vinh tiếp tục được bầu là Bí thư, đồng chí Nguyễn Quang Đạt được bầu là Phó bí thư.

Đại hội cũng đã bầu ra 2 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở công ty CP Phát triển nhà BR-VT nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh khác của Đại hội: