Căn hộ du lịch Thi Sách

2015-02-16 09:55:37

Hình ảnh phối cảnh Dự án

  • Diện tích đất: 3.400 m2
  • Diện tích xây dựng: 2.207 m2
  • Diện tích sàn xây dựng: 65.545,9 m2
  • Cây xanh, sân vườn: 71m2
  • Tổng số căn hộ: 448 căn, mật độ xây dựng 64,9%
  • Số tầng cao: 31 tầng + 1 tầng hầm.

Hình ảnh phối cảnh Dự án

Hiện tại, dự án đã được công ty tiến hành chuyển nhượng.