Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

2018-06-14 11:19

Công ty CP Phát triển nhà BR – VT thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu. Nội dung cụ thể như sau:

-           Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

-           Mã chứng khoán: HDC

-           Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2018

-           Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2018

-           Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

-           Tỷ lệ thực hiện: 12%

-           Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: : Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 302 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm: (302 x 12)/100 = 36,24 cổ phiếu mới. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 36 cổ phiếu mới và số tiền mặt: 0,24 x 10.000 = 2.400 đồng

-          Địa điểm thực hiện:

      +    Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

      +   Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại phòng Hành Chính – Nhân sự Công ty; Địa chỉ: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp. Vũng Tàu và xuất trình CMND.