Ngày 16/07/2017 - Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

2017-06-01 09:16

Sở GDCK TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty CP Phát triền nhà BR-VT(mã CK: HDC). Nội dung cụ thể như sau: 

- Hình thức chi trả: tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận 1.000đ cổ tức)

- Ngày GDKHQ: 15/06/2017

- Ngày dự kiến chi trả cổ tức: 17/07/2017

File đính kèm: TB ngày ĐKCC trả cổ tức 2016