Mục tiêu 80 tỷ lợi nhuận trước thuế cho năm tài chính 2017

2017-02-28 09:28

         Ngày 27/02/2017, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trong đó có một số điểm nổi bật:

Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

         Trong năm 2017, ngoài việc tiếp tục triển khai các dự án hiện hữu, điểm nổi bật đó là việc khởi công dự án Alacarte Vũng Tàu vào cuối quý 1, đầu quý 2 đánh dấu bước chuyển mình của HODECO sang lĩnh vực bất động sản du lịch.

Phối cảnh dự án Alacarte Vũng Tàu

      Theo kế hoạch, lợi nhuận của công ty trong năm 2017 chủ yếu đến từ các dự án : Khu nhà ở Gò Sao, Khu đô thị Phú Mỹ, Chung cư Bình An, Chung cư Bình Giã, Khu biệt thự đồi Ngọc Tước II,...

      File đính kèm :  KQ HĐSXKD 2016 & KH SXKD 2017